Všetky blogy

Podporujeme projekt Climeworks

EKOPLANÉTA x CLIMEWORKS

Zapojme sa spoločne proti klimatickým zmenám

Stroje 1 000x účinnejšie, ako stromy

Napriek širšej palete skleníkových plynov je kľúčovým komponentom zvyšovania priemernej teploty rastúce množstvo CO2 v atmosfére. So zaujímavým nápadom, ako proces klimatickej zmeny zvrátiť rýchlejšie, prišla švajčiarska spoločnosť Climeworks.

Oxid uhličitý chce z atmosféry získavať späť a následne ho buď bezpečne ukladať v hlbinách zeme, alebo spracovávať na produkty, na ktorých sa dá zarábať. Zárobok je v tomto prípade kľúčové slovo, lebo Climeworks chce získavať oxid uhličitý na komerčnej báze.

Môže to byť čistý CO2 používaný v sýtených nápojoch, hasiacich prístrojoch a podobne, alebo syntetizované uhľovodíky, z ktorých by sa následne dali vyrábať palivá, alebo polyméry. Palivá síce uhlíkovú stopu neznížia, ale keďže použijú recyklovaný, už raz vypustený uhlík, ani ju nezvyšujú.

Climeworks navrhuje aj ďalšie využitie získaného oxidu uhličitého – pri pestovaní plodín v skleníkoch. Rastliny budujú svoje tkanivá z cukrov a celulózy a tie vyrábajú fotosyntézou z vody a oxidu uhličitého. Minerálne látky získavané z pôdy teraz nechajme stranou.

Vyššia koncentrácia CO2 prispieva k rýchlejšiemu rastu poľnohospodárskych plodín a dá sa dosiahnuť v skleníkoch. Paradajky, papriky, alebo uhorky by tak dokázali rásť a dozrievať rýchlejšie a prinášať vyššie výnosy.

Nakoniec, vyššie koncentrácie oxidu uhličitého v prvohorách a druhohorách prispeli k rastu obrovských pralesov, dedičstvom ktorých sú zásoby uhlia. Prvý stroj na čerpanie CO2 uviedla Climeworks do prevádzky pred troma rokmi v roku 2017 pri továrni na spaľovanie odpadu neďaleko Zürichu.

Prvá fabrika na čerpanie CO pozostáva z troch prepravných kontajnerov, z ktorých každý obsahuje šesť kolektorov CO2 Climeworks. Ventilátory nasávajú vzduch do kolektorov, kde hubovitý filter pohltí oxid uhličitý.

Filter sa nasýti za 2-3 hodiny a proces sa obráti. Box sa uzavrie a kolektor po ohreve na 100°C uvoľní čistý CO2, s ktorým možno ďalej pracovať. Napríklad naplniť ho do tlakových nádob, alebo uložiť v podzemí.  Stroje vraj dokážu pri rovnakej zastavanej ploche pracovať až 1 000x efektívnejšie, ako stromy, aj keď rastliny obohacujú životné prostredie omnoho viac, než len odčerpávaním CO2.

Firma dúfa, že do polovice storočia sa postavia stovky, ba až tisíce ďalších podobných strojov. Prvým zákazníkom na odber oxidu uhličitého je práve skleníkové hospodárstvo sídliace v susedstve.

Negatívne emisie realitou

Radikálnejším a účinnejším riešením likvidácie CO2, ako ekopalivá, je jeho trvalé uskladnenie v zemi. Climeworks ide aj touto cestou. Nedávno na Islande odštartovali v rámci projektu CarbFix2 pozoruhodné riešenie, ktoré umožňuje zachytený CO2 bezpečne a natrvalo uložiť v geologickom podloží do čadiča.

Climeworks ho realizuje v spolupráci s islandskou spoločnosťou Reykjavik Energy a technológia je nasadená v jednej z najväčších geotermálnych elektrární na svete v islandskom Hellisheide. Oxid uhličitý sa tu v súčasnosti vstrekuje do podložia a mineralizuje v priemyselnom meradle.

Ide tak o prvú elektráreň na svete, ktorá má záporné emisie oxidu uhličitého. Nulové emisie má zrejme každá geotermálna elektráreň, keďže nič nespaľuje. Lenže elektráreň v Hellisheide nielenže žiadny CO2 neprodukuje, ale odčerpáva ho z atmosféry a ukladá ho do hornín hlboko pod zemou.

Modul Climeworks DAC (Direct Air Capture) zachytáva CO2, viaže ho v špeciálnom filtri, ktorý sa po nasýtení zahrieva nízkym množstvom odpadového tepla z geotermálnej elektrárne. Tým sa oxid uhličitý uvoľňuje a reaguje s vodou.

Kvapalina sa následne čerpá do hĺbky viac ako 700 m pod zemou, kde reaguje s bazaltickým podkladom a vytvára tuhé nerasty. Predstavuje to trvalé, bezpečné a prakticky definitívne riešenie pre uloženie oxidu uhličitého.

Dobre, ale draho

Spoločnosť Climeworks má ambicióznu predstavu, že prostredníctvom jej technológií sa podarí zachytiť 1% celosvetových emisií CO2 do roku 2025. Nad týmto zámerom však visí viac otáznikov, než by sme si želali.

IPCC, medzinárodný orgán, ktorý vydáva komplexné správy o klimatických zmenách, odhaduje, že svet bude musieť odstrániť z atmosféry v priemere 10 miliárd ton CO2 ročne do polovice storočia. Aby sme takého čohosi boli schopní, treba na tom začať pracovať už dnes, myslia si aj odborníci z Climeworks.

Najmúdrejšie by bolo čím rýchlejšie rozširovať zalesnené plochy, o zastavení nadmernej ťažby, či dokonca vypaľovaní pralesov netreba hádam hovoriť. Každá pomoc sa však zíde, preto ani priemyselné odsávanie a spracovanie CO2 nebude na škodu.

Projekt Climeworks CarbFix2 v Hellisheide je stále len skúšobnou prevádzkou. Hoci funguje dobre, za rok zlikviduje len 50 ton oxidu uhličitého. Jeho prevádzka je navyše príliš nákladná na to, aby sa mohol masovo rozšíriť. Náklady na tonu uloženého CO2 dosahujú aktuálne 100 USD. Súčasné náklady sú však niekoľkokrát nižšie, ako pri podobných technológiách spred piatich rokov.

Climeworks však verí, že zdokonaľovaním technológie sa podarí náklady stlačiť na prijateľnú mieru, aby boli podobné stroje nasaditeľné v masovom meradle. S bariérou vysokých výrobných nákladov bojujú aj firmy, ktoré dokážu z CO2 a vody syntetizovať uhľovodíky a palivá.

Tu by sme mali byť ostražití, aby sa nejakej loby nepodarilo u politikov presadiť dotovanie takýchto „bohumilých“ technológií pod heslom „záchrany zdravej klímy“ a podobne. Horšiu cestu do pekla by sme sotva dokázali vymyslieť. Súčasná dotovaná výroba „zelenej energie“ zo štiepky a biomasy, ktorej padajú za obeť tisíce hektárov zdravých lesov, by mohla byť dostatočným poučením.

Carbfix

Odfiltrované CO₂ je možné čerpať do zeme zobrazené pomocou vyššie uvedenej animácie od partnerskej spoločnosti Carbfix. Odfiltrované CO₂ sa zmieša s vodou a vstrekuje sa do podložia, kde reaguje s čadičovou horninou a v priebehu niekoľkých rokov sa zmení na kameň.

10%

Vaša finančná podpora

Z každej Vašej objednávky poputuje minimálne 10% na podporu organizácie Climeworks alebo iné - enviromentálne. Našu finančnú podporu si budete vedieť skontrolovať v našej finančnej správe, ktorú uverejníme na našej stránke koncom roka 2022.